SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
279. Odluka o dodjeli priznanja
278. Odluka o dodjeli priznanja
277. Odluka o dodjeli priznanja
276. Odluka o dodjeli priznanja
275. Odluka o dodjeli priznanja
274. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
273. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije
69. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 6 u Lubenicama
68. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu
67. Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu
66. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2020. godinu
65. Program javnih potreba u kulturi iz Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu
64. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu
63. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu
62. Proračun Grada Cresa za 2020. godinu s projekcijom proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2021. do 2022. godine
61. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastukture u Gradu Cresu za 2019. godinu
60. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2019. godinu
59. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu
58. Odluka o dodjeli javnih priznanja
57. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice javne ustanove Creski muzej
56. Odluka o Izmjeni Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
55. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Cresa
54. Odluka o porezima Grada Cresa
53. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
52. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 6 u Lubenicama
51. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća
70. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite i donošenju Godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka
69. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjene Statuta Centra za kulturu Grada Krka
68. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan«
67. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan « Krk
66. Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krk
65. Odluka o načinu financiranja vijeća te određivanja naknade troškova i naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka
64. Odluka o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu OTOK KRK ENERGIJA d.o.o.
63. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
62. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
61. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
60. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Krka
59. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
58. Odluka o porezima Grada Krka
57. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje 2019. do 2025. godine
56. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
55. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
54. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
53. Program raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu
52. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu
51. Proračun Grada Krka za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
50. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godi
49. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2019. godini
48. Odluka o II. Izmjeni odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modrrnizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka
47. Odluka o Izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu
46. II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
45. II. Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu
44. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
43. Odluka o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
42. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu
41. II Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu
89. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2023. godine
88. Zaključak o usvajanju Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2020. godinu
87. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2019. godinu
86. Odluka o razrješenju i izboru članice Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba
85. I. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2019. godinu
84. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2019. godinu
83. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2019. godinu
82. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2020. godinu
56. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2020. godinu
55. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2020. godinu
54. Odluka o ispravci Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
53. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
52. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
51. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2020. godini
50. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
49. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2020. godini
48. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2020. godinu
47. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2020. godinu
46. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu
45. Plan razvojnih programa Općine Lopar za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
44. Proračun Općine Lopar za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu
43. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
42. I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2019. godini
41. I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
40. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2019. godini
39. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu
38. II. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu
37. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
36. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu
2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr