SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

42.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15.) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 43/18 i 24/19), članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk će se u 2019. godini dugoročno zadužiti u iznosu od 3.030.000,00 kn, za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu Grada Krka, a kredit će koristiti u 2020. godini. U 2019. koristit će ranije ugovoreni kredit u iznosu od 4.851.600,00 kn za Izgradnju ceste na Malom Kartecu. Ukupno zaduženje na kraju 2019. godine iznosi 16.452.093,67 kn. Dana jamstva iznose 10.244.000,00 kn za kredit koji još nije u cijelosti iskorišten.

(2) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

(3) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 2. ovog članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

(4) Grad Krk za podmirenje tekuće likvidnosti u tijeku proračunske godine može koristiti kratkoročni kredit i/ili okvirni kredit kod poslovne banke do iznosa od 3.000.000,00 kn.

(5) Grad Krk daje suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka za robni zajam u iznosu od 950.000,00 kn za nabavu tehničkog vozila sa rokom plaćanja do 31. srpnja 2020. godine.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/19-01/10

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr