SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

47.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 2/19), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini (»Narodne novine«, broj 2/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne potrojbe Grada Krka za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 24/19), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva, raspoređuju se na sljedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.530.841,00 kn i to za:

- plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.060.000,00 kn,

- doprinos na plaće u iznosu od 470.841,00 kn,

2. Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 281.205,00 kn, i to:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 68.000,00 kn,

- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 84.950,00 kn

- rashodi za usluge u iznosu od 116.755,00 kn

- premije osiguranja u iznosu od 11.500,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-09/19-01/03

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr