SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

65.

Na temelju članaka 27., 28. i 30. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), članaka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članaka 40. i 91. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu financiranja te određivanju naknade
troškova i nagrade za rad članovima vijeća
nacionalnih manjina Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja vijeća nacionalnih manjina, kao i pravo na naknadu troškova te pravo na nagradu za rad članovima vijeća nacionalnih manjina u Gradu Krku koje su imali u obavljanju poslova za vijeće nacionalnih manjina.

Članak 2.

Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe osiguravaju se u Proračunu Grada Krka.

Članak 3.

Članovi vijeća nacionalne manjine u Gradu Krku ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini od 200,00 kuna ukupnih troškova po pojedinom članu vijeća nacionalne manjine.

Sredstva za nagradu iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i isplaćuju se na žiroračun vijeća nacionalne manjine najkasnije do 15-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 4.

Članu vijeća nacionalne manjine pripada pravo na naknadu u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta održavanja sjednice, po svakoj održanoj sjednici vijeća nacionalne manjine.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka osigurava se u Proračunu Grada Krka.

Sredstva za naknadu iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se na žiroračun vijeća nacionalne manjine na temelju prethodno dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici i popisa članova vijeća koji su bili nazočni sjednici.

Članak 5.

Vijeće nacionalne manjine dužno je dostavljati program rada i financijski plan Odsjeku za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka najkasnije do 15. listopada tekuće godine za sljedeću godinu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za 2020. godinu vijeće nacionalne manjine dužno je dostaviti program rada i financijski plan nadležnom upravnom odjelu iz prethodnog stavka najkasnije do 15. veljače 2020. godine.

Financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjina objavljuju se u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Članak 6.

Vijeću nacionalne manjine će se sredstva za namjene utvrđene ovom Odlukom isplaćivati na žiroračun vijeća nacionalne manjine, na temelju prethodno sklopljenog ugovora o sufinanciranju rada vijeća nacionalne manjine, sukladno visini osiguranih sredstava u Proračunu Grada Krka.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 016-01/19-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr