SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

41.

Na temelju članka 39. Zakona o proracunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Krka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/18 i 27/19) u članku 1. mijenjaju se iznosi za 2019. godinu u općem dijelu proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. Proračuna mijenja se u Računu prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, prihodi I rashodi proračuna iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

U članku 5. Proračuna mijenjaju se Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i utvrđuju u Posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 6.

U članku 6. mijenja se Plan razvojnih programa u dijelu 2019. godine, koji je sastavni dio ovih izmjena i dopuna Proračuna. (prilog 1)

*prilog se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupaju na snagu dan nakon objave u službenom glasilu.

Klasa: 400-06/19-01/9

Ur. broj: 2142/01-01-19-5

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr