SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
35. Odluka o visini iznosa za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u Primorsko-goranskoj županiji u 2006.
34. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u Radne skupine osnovane Odlukama Vlade Republike Hrvatske
33. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, plaža Ičići, Opatija
32. Odluka o davanju suglasnosti kupcima Vodogradnje Rijeka d.o.o. na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu
10. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva
20. Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Raba
19. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
18. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
17. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
16. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba
15. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
14. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
13. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
12. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
11. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
10. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba
9. Odluka o javnim priznanjima Grada Raba
Ispravak Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Raba za 2005. godinu
14. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu
13. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
12. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
11. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela Općine Čavle
10. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti
9. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
8. Izmjene Pravilnika o radu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle
40. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2006. godinu
39. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
38. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
37. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2006. godinu
36. Godišnji obračun Proračuna Općine Lokve za 2005. godinu
35. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2006. godinu
34. Socijalni program za područje Općine Lokve u 2006. godini
33. Program javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2006. godinu
32. Rješenje o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća
31. Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
30. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
8. Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica s Uredbom o uređenju i zaštiti
7. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
6. Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica
5. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr