SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA LOKVE
35

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst 82/04 i 110/04) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2006. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Lokve za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lokve za 2006. godinu kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

1.Nastavak izgradnje vodovoda za
naselje Sopać - vodosprema600.000,00

2.Proširenje javne rasvjete od Šetališta
Golubinjak prema park šumi Golubinjak
i u Lascu Lokvarskom (lugarnica i pilana) 650.000,00


UKUPNO: 1.250.000,00 kuna

Članak 2.

Sredstva za izvršenje Programa osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Lokve iz slijedećih izvora

1.Komunalni doprinos 50.000,00

2.Proračun Općine Lokve 275.000,00

3.Naknade za koncesije 5.000,00

4.Šumski doprinos 220.000,00

5.Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 500.000,00

6.Kapitalne pomoći iz županijskog
proračuna 200.000,00


UKUPNO: 1.250.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/02

Ur. broj: 2112-02/01-06-06

Lokve, 31. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Mirko Turukalo, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51316&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr