SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA LOKVE
35

35.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98, i 24/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 31. ožujka 2006. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2006. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2006. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Lokve i to:

- promicanje i poticanje sporta u cjelini

- djelovanje sportskih udruga

- sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

- sudjelovnnje u sportsko-rekreativnim aktivnostima građana

- izgradnja, održavanje i funkcioniranje sportskih objekata

Članak 2.

Za provođenje Programa u sportu Općina Lokve osigurat će sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2006. godinu u ukupnom iznosu od 361.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način

- NK »Risnjak« 150.000,00 kn.

- ŠRK »Lokvarka« 76.000,00 kn.

- L.D. »Srnjak« 65.000,00 kn.

- Biciklistički klub 30.000,00 kn.

- Orijentacijski klub Lokve 20.000,00 kn.

- Udruga Maxima educa 20.000,00 kn.

Članak 4.

Općina Lokve će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja te sudjelovati u izgradnji i redovnom održavanju sportskih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Lokve osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2006. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve obavljat će raspored sredstava nosiocima programa, pratiti njihovo namjensko korištenje te o realizaciji izvještavati Poglavarstvo i Općinsko vijeće.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 620-01/05-01/01

Ur. broj: 2112-02/3-06-02

Lokve, 31. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51316&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr