SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA LOKVE
35

34.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 31. ožujka 2006. godine donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM
za područje Općine Lokve u 2006. godini

Članak 1.

U Proračunu Općine Lokve za 2006. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Socijalnog programa na području Općine Lokve za 2006. godinu u iznosu od 575.500,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Pomoć obiteljima i kućanstvima

- pomoć novim obiteljima i pomoć

za novorođenčad 7.000,00 kn.

2. Pomoć kućanstvima 208.000,00 kn.

3. Financiranje prehrane polaznicima

dječjeg vrtića i Osnovne škole Lokve 110.000,00 kn.

4. Poklon paketi za djecu predškolskog

uzrasta i uzrasta osnovne škole

/Sveti Nikola/ 15.000,00 kn.

5. Stipendije učenicima i studentima 65.000,00 kn.

6. Poklon paketi djeci za šk. knjige i

pribor 30.000,00 kn.

7. Sufinanciranje prijevoza učenicima i

stud. 50.000,00 kn.

8. Pomoć invalidima i hendikepiranim

osobama 15.000,00 kn.

9. Crveni križ 35.000,00 kn.

10. Udruga »Leukocit« 5.500,00 kn.

11. Dom umirovljenika 5.000,00 kn.

12. Ambulanta Lokve 30.000,00 kn.

Članak 3.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja utvrdit će Općinsko vijeće posebnom Odlukom.

Članak 4.

Korisnici financijskih sredstava iz prethodnog članka ovog Programa ne mogu raspolagati sredstvima iznad utvrđenog iznosa.

Korištenje sredstava Socijalnog programa ovisit će o dinamici ostvarenja izvornih prihoda Proračuna Općine Lokve.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 551-01/03-01/01

Ur. broj: 2112-02/3-06-02

Lokve, 31. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51316&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr