SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
46. Izvješće o realizaciji Programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu
15. Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove
14. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Delnica
13. Statut Grada Delnica
18. Plan prijma u službu u Grad Krk za 2013. godinu
17. Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku
41. Ispravak Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
91. Odluka o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina
26. Odluka o određivanju imena parka
25. Program o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj
22. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 Šilo N-21
21. Zaključak o usvajanju Izvješća načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Općini Dobrinj u 2012. godini
37. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 10 ugostiteljsko-turističke zone »Bajer« (T26)
22. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2013. godinu
21. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-6: K5 - Poslovna zona - Klana »Pilana«
1. Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga na području Grada Čabra
2. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih radova i usluga
1. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalne usluge odvoza komunalnog otpada

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr