SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/12), gradonačelnik Grada Krka, dana 16. travnja 2013. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Krk za 2013. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Grad Krk utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika i vježbenika za 2013. godinu.

II.

Pravilnikom o Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka predviđeno je ukupno 22 i to 21 službenik i 1 namještenik, a popunjeno je 18 radnih mjesta (17 službenika i 1 namještenik).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2013. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme, te prijam vježbenika za sljedeća radna mjesta:

a) U Odsjeku za proračun i financije:

-viši računovodstveni referent- likvidator-blagajnik
- 1 izvršitelj (ili vježbenik);

b) U Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-stručni suradnik za investicije i razvoj
- 1 izvršitelj (ili vježbenik)

c) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

-prometni redar - 1 izvršitelj

-pomoćni komunalni redar
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

IV.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom i premještajem.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2013. godinu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Krka.

Klasa: 112-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/01-02/1-13-3

Krk, 16. travnja 2013.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=51500&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr