SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, i 88/ 10, 61/11 i 25/12), i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 34/09 - ispr, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 43. sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine, donosi

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA
utroška spomeničke rente za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planirana su sredstava pripadajućeg dijela spomeničke rente u iznosu od 170.000,00 kuna, dok su ostvarena u iznosu od 141.608,64 kune ili 83,2%.

Utrošena su za sljedeće namjene:

U realizaciji Programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu utrošeno je 141.608,64 kn, što iznosi 83,2% od planiranog iznosa od 170.000 kuna.

Projekt

Korisnik

Planiran iznos
u kunama

Ostvaren iznos
u kunama

%

1.

Kapitalno ulaganje u
arheološki lokalitet Igralište

Muzej Grada Crikvenice

12.500,00

12.500,00

100

2.

Kapitalno ulaganje u Jame
vrtare

Muzej Grada Crikvenice

87.500,00

59.108,64

67,5

3.

Kapitalno ulaganje u Lokvišće

Muzej Grada Crikvenice

20.000,00

20.000,00

100

4.

Kapitalno ulaganje u Gradinu Badanj

Muzej Grada Crikvenice

50.000,00

50.000,00

100

UKUPNO

170.000

141.608,64

83,2

Klasa: 611-01/11-01/05

Ur. broj: 2107/01-08/01-13-10

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=10003&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr