SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 31/02, 19/05 i 32/06), Gradonačelnik objavljuje

ISPRAVAK
Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava
namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe
i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima
neizgrađenog građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja za 2013. godinu

I.

Red.
broj

k.č.br.

ZONA

BROJ
LOK.

NAPRAVA

POČETNA
CIJENA

1.

MALI LOŠINJ

1.9.

Izrada i prodaja umjetničkih slika
i nakita

a) ul. Priko ispred kbr. 1

3601/2

I

1

Štand za slike
i nakit

21.000,00 kn

b) Trg RH - ispod platane

1700

I

1

Štand za slike
i nakit

21.000,00 kn

1.14.

Iznajmljivanje bicikla

f)Riva lošinjskih kapetana
- ispred kbr. 8.

dio k.č.br.
3600

I

1

Stalak za bicikle
(2 m
2)

1.000,00
kn/m
2

II.

Ovaj Ispravak plana stupa na snagu s danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-05/13-01/34

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 22. travnja 2013.

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=10005&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr