SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
TRGOVAČKO DRUŠTVO TD LOPAR VRUTAK D.O.O.
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Skupština trgovačkog društva LOPAR VRUTAK d.o.o na svojoj 9. sjednici dana 26. travnja 2013. godine donosi:

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih
radova i usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena komunalnih radova i usluga:

1. Cijene radova za održavanje javnih površina

2. Rad djelatnika

3. Cijene strojeva i usluga

Članak 2.

Obračun komunalnih radova i usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalne radove i usluge platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalne radove i usluge otisnut je na svakom ispostavljenom računu, a iznosi 21 (slovima: dvadeset i jedan) dan od dana ispostave računa.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu sa važećim propisima.

Članak 5.

Potrošač koji nije sa područja Općine Lopar, dužan je pismenim putem prije izvršenja komunalnih radova i usluga obavijestiti isporučitelja o svom prebivalištu odnosno adresi na koju će se ispostaviti računi za naručene radove i usluge. Dok su naručitelji usluge sa prebivalištem na području Općine Lopar dužni obavijestiti isporučitelja radova i usluga o svakoj bitnoj promjeni.

Članak 6.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalnih radova i usluga u pisanom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana dostave.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. CJENIK KOMUNALNIH RADOVA I USLUGA

Tablica br. 1

1. Cjenik radova na održavanju javnih površina

Ručno pometanje

0,29 kn/m2

Kosidba trave

0,94 kn/m2

Grabljanje lišća

0,49 kn/m2

Okopavanje trajnica, grmlja, stablašica

8,60 kn/m2

Održavanje cvjetnih gredica

34,90 kn/m2/mj

Održavanje cvjetnih vaza

34,90 kn/m2/mj

2. Rad djelatnika

VSS, VŠS

114,00 kn/h

SSS, KV, NKV

78,00 kn/h

3. Strojevi i usluge

Kamion kiper 4,5m3

150,00 kn/tura ili sat

Traktor

200,00 kn/h

Traktor/prikolica+utovarivač ili vilice

250,00 kn/h

Pauk - dizanje ili spuštanje brodica (područje Općine Lopar)

160,00 kn/h

Prijevoz po Loparu

280,00 kn/h

Prijevoz izvan Lopara

280,00 kn + 6,00 kn/km

Prijevoz izvan otoka

280,00 kn + trajektne karte + 6,00 kn/km

-Na cijene u tablici br.1 obračunava se porez na dodanu vrijednost

-U slučaju hitnih intervencija i intervencija poslije 15 h, te nedjeljom i praznikom cijena se uvećava za 50%

-Obračunska jedinica za prvi sat pru¸anja gore spomenute usluge je minimalno jedan sat, za svaki slijedeći je minimalno 1/2 sata.

Članak 7.

Isporučitelj komunalnih radova i usluga može naručitelju odbiti izvršiti iste ukoliko:

-Postoji 1 i više nepodmirena računa prema isporučitelju neovisno o vrsti usluge.

-Izvršenjem usluge ugrožava se sigurnost djelatnika i/ili opreme npr. zbog nepristupačnosti terena

-Naručitelj usluge sa područja izvan Općine Lopar nije obavijestio izvršitelja usluge o prebivalištu tj. o adresi za slanje računa za naručenu uslugu.

-Postoje kvarovi na strojevima ili opremi pa zbog toga isporučitelj nije privremeno u mogućnosti izvršiti naručene radove ili usluge (do otklona kvarova)

-Ukoliko vremenski uvjeti ne dozvoljavaju izvršenje radova ili usluga

Članak 8.

Ukoliko dođe do otklona nedostataka iz točke 7. zbog kojih je obustavljeno pružanje komunalnih radova ili usluga isporučitelj se obvezuje da će izvršiti iste u najkraćem mogućem roku, a najviše u roku od 15 dana od dana otklona istih.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga i radova objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Broj: 311-O/13

Lopar, 26. travnja 2013.

Predsjednik Skupštine društva
Lopar Vrutak d.o.o.

Prof. Damir Paparić., v. r.

 

Odluka   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=60044&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr