SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta
28. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
27. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
17. Odluka o izmjeni i dopuni Općih uvjeta o naplati parkiranja na javnim parkiralištima
79. Odluka o određivanju imena ulice na području grada Rijeke
78. Odluka o određivanju imena ulice na području grada Rijeke
77. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
76. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente
75. Odluka o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina
74. Rješenje Ur.broj 2170/01-10-30-09-5
13. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vrbovskog
12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog za 2008. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2008.
10. Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2008. godinu
32. Odluka o izradi UPU R16 - Ski zona Jelenča
31. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
30. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
9. Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
8. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovran
7. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2008. godini
6. Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2008. godinu
4. Odluka o donošenju UPU 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA11-2) s površinama za izdvojene namjene (T11 i/ili T2, T12 i/ili T2, T13 i/ili T2) i UPL1-2 te luke
19. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Vrbnik
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik (»Službene novine PGŽ« broj 30/07 i 53/07)
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi priključenja na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine PGŽ« broj 54/07)
16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vrbnik
15. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Risika (NA 2_3) s površinom izdvojene namjene T24 (UPU 11)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr