SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
GRAD RIJEKA
73

74.

Na temelju odredbe članka 31. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i točke 4. Rješenja o imenovanju privremenog skrbnika Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: 612-08/ 07-01/27, UR. BROJ: 2170-01-06-10-07-7) od 7. prosinca 2007. godine, Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijelo je sljedeće

RJEŠENJE

1. Sukladno odredbi članka 31. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« 69/99, 151/ 03 i 157/03) i točki 4. rješenja o imenovanju privremenog skrbnika Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 612-08/07- 01/27 UR. BROJ: 2170-01-06-10-07-7 od 07. prosinca 2007. godine utvrđuje se iznos troškova provedenih mjera zaštite kulturnog dobra-broda Galeb učinjenih od imenovanog privremenog skrbnika, Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za kulturu, u ukupnom iznosu od 498.160,16 kn.

2. Sukladno odredbi članka 31. stavka 8. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i točki 5. rješenja o imenovanju privremenog skrbnika, sve iz točke 1. ovog rješenja, utvrđuje se dospjelo, a nepodmireno potraživanje Grada Rijeke s osnova troškova poduzetih hitnim mjera zaštite kulturnog dobra-broda Galeb, u iznosu od 498.160,16 kn.

3. Potraživanje Grada Rijeke iz točke 2. ovog rješenja podmirit će se na način da Grad Rijeka, putem Odjela gradske uprave za kulturu, uputi vlasniku kulturnog dobra-broda Galeb, PLACID SEA S.A., Monrovia, Liberija, zastupanog po Zdravku Kačiću, odvjetniku iz Zagreba, zahtjev za isplatu iznosa iz točke 1. ovog rješenja, ostavljajući mu rok od tri dana od dana dostave zahtjeva za isplatu vlasniku.

4. Ne podmiri li vlasnik kulturnog dobra iz točke 3. ovog rješenja utvrđeno potraživanje Grada Rijeke, Poglavarstvo Grada Rijeke mu može produljiti rok za najviše dodatnih tri mjeseca.

5. Ukoliko Poglavarstvo nakon isteka roka iz točke 3. ovog rješenja taj rok ne produži, a vlasnik kulturnog dobra iz točke 3. ovog rješenja ne podmiri utvrđeno potraživanje Grada Rijeke, Poglavarstvo Grada Rijeke može pokrenuti ovršni postupak.

6. Ovo rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-01/28-147/I

Ur. broj: 2170/01-10-30-09-5

Rijeka, 9. travnja 2009.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=51000&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr