SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
GRAD VRBOVSKO
73

10.

Na temelju članka 110. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/93 i 33/00) i članka 41. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 09. travnja 2009. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA VRBOVSKOG ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2008. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Utvrđuje se da u 2008. godini višak prihoda (neutrošena sredstva) iznosi 7.349.765,30 kuna.

Članak 3.

Višak prihoda iz članka 2. sastoji se od dijela neutrošenih sredstava za investicije:

- 780.402,17 kn otkup zemljišta

- 935.202,27 kn Infrastrukutra u poduzetničkoj zoni

- 600.000,00 kn Bijela Kosa

- 586.863,59 kn Poboljšanje vodoopskrbe

- 500.000,00 kn Izgradnja kanalizacije

Dio viška prihoda odnosi se na više ostvarene prihode u odnosu na planirana sredstva

- 900.000,00 kn Ministarstvo gospodarstva za poduzetničku zonu

- 530.000,00 kn Hrvatske vode za Bijelu Kosu

Neutrošena sredstva planirana su u Proračunu Grada Vrbovskog za 2009. godinu.

Članak 4.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, iskazano prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 9. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v. r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovsk  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=51326&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr