SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
OPĆINA VRBNIK
73

17.

Na temelju članka 34. stavka (1) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i čl. 38. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01, 41/ 05 i 01/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 22. sjednici održanoj 7. travnja 2009. godinu donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi priključenja
na komunalnu infrastrukturu
(»Službene novine PGŽ« broj 54/07)

Članak 1.

Članak 15. st. 2. mijenja se i glasi:

Naknada za priključenje u smislu st. 1. ovoga članka iznosi:

a) za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom za obiteljske kuće, stambene i višestambene građevine za svaki priključak u visini prosječne mjesečne bruto plaće u RH za prethodnu godinu

b) za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom - za privredne objekte do 600 m2 u dvostrukom iznosu prosječne mjesečne bruto plaća u RH za prethodnu godinu plus 25,00 kn/m2 za svaki dalji kvadrat.

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi

c) Razdvajanje priključka na postojećim objektima - obiteljskim kućama koje su izgrađene do 31. 12. 2001. godine iznosi 1/2 prosječne mjesečne bruto plaća u RH za prethodnu godinu po priključku.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. lipnja 2009.

Klasa: 363-03/09-01/13

Ur. broj: 2142-07-04-09-1

Vrbnik, 7. travnja 2009.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Branko Pavan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=51516&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr