SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
29. Ispravak Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
28. Ispravak Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
15. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2008. godinu
14. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2008. godinu
13. Odluka o prvim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2009. godinu
12. Odluka o prvim izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2009. godinu
11. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti: organizacija i naplata parkirališta, blokiranje, deblokiranje te premještanje nepropisno parkiranih vozila i čuvanje premještenih vozila
10. Izmjena projekcije proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2009. do 2011. godine
9. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu
8. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu
17. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta
16. Odluka o drugim Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica
15. Prve izmjene i dopune Plana prijema u službu JUO-a Grada Delnica
6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta centra za kulturu Grada Krka
5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
4. Odluka o socijalnoj skrbi
3. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012. godine
2. Odluka o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i remontu javne rasvjete na području Grada Krka
1. Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2008. godinu
6. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu
22. Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška
21. Odluka o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
16. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
11. Izvještaj za program održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini
10. Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
9. Odluka o raspodjeli rezultata
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2008. godinu
10. Plan prijma u službu za 2009. godinu
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
7. Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Općine Omišalj
6. Odluka o dodjeli nagrade Općine Omišalj za životno djelo
5. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
4. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2008. godinu
14. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
13. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr