SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
GRAD DELNICE
73

15.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA
prijema u službu JUO-a Grada Delnica

Članak 1.

U Planu prijema u službu JUO-a Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 03/09), članak 4. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2009. godinu:

- VSS - ukupno 8 službenika,

- VSŠ - ukupno 2 službenika,

- SSS - ukupno 6 službenika.«

Članak 2.

U članku 5.,

Riječi »0 vježbenika sa SSS«,

Mijenjaju se i glase »1 vježbenik sa SSS«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Potreba prijema u službu na određeno vrijeme 5 namještenika sa SSS, a radi provođenja planiranih dodatnih programa, prestaje s prestankom istih«.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Plana prijema u službu JUO-a Grada Delnica, stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/08-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-04/1-09-05

Delnice, 30. ožujka 2009.

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=51300&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr