SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
GRAD KRK
73

2.

Na temelju članka 15. stavak 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročiščeni tekst, 82/04 i 178/04), te Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se povjeravaju fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/00) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i
remontu javne rasvjete na području Grada Krka

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za izvođenje radova na održavanju i remontu javne rasvjete na području Grada Krka, uključujući i nabavu opreme i materijala za izvršenje predmetnih poslova na vrijeme od 3 (tri) godine, objavljenog u dnevnom tisku »Novi list« d.d. Rijeka od 18. siječnja 2009. godine, komunalni poslovi održavanja i remonta javne rasvjete na području Grada Krka povjeravaju se T.D. »TEHNO - VAL« d.o.o. sa sjedištem u Njivicama, Trg ružmarina 7.

II.

Na temelju ove Odluke o izboru, Gradsko poglavarstvo sklopit će ugovor o povjeravanju radova na održavanju i remontu javne rasvjete na području Grada Krka sa T. D. »TEHNO-VAL« d.o.o. sa sjedištem u Njivicama.

Ugovor iz stavka 1. ove točke, sklopit će se na vrijeme od tri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje i uputa o pravnom lijeku sastavni su dijelovi ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Klasa: 363-02/09-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-09-8

Krk, 19. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr