SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
GRAD DELNICE
73

17.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), članka 42. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) i članka 13. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 27/ 05, 39/05, 44/06 i 09/09), današnjeg dana donosi

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama
Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta

Članak 1.

U Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/07), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica (u daljnjem tekstu: JUO), mijenjaju se i glase kako slijede:

»B) Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i promet te gospodarski razvoj i imovinu,

C) Odsjek za proračun i financije, te

D) Stručna služba za obavljanje poslova gradonačelnika, samouprave i uprave.«

Članak 2.

U članku 2. točci B) dodaje se pod točka 3a. koja glasi:

»3a. STRUČNI SURADNIK

IZ OBLASTI KOMUNALNOG
GOSPODARSTVA 1,95«

Članak 3.

U članku 12. glavi 3. točka 3., mijenja se i glasi:

»3. STRUČNI SURADNIK ZA
PRORAČUN I FINANCIJE 1,95«

Članak 4.

U članku 3. riječi:

»Vježbenici I. vrste (VSS)

Vježbenici II. vrste (VSŠ)

Vježbenici III. vrste (SSS)«,

mijenjaju se i glase:

»Vježbenici sa VSS,

Vježbenici sa VSŠ, te

Vježbenici sa SSS«,

Članak 5.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta, stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/07-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-09-02

Delnice, 30. ožujka 2009.

GRAD DELNICE

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=51300&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr