SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

3.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 01), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnine k.č.br. 22022/1 u ukupnoj površini od 583 čhv. k.o. Drivenik, prema prijedlogu parcelacije izrađenom po Gea d.o.o. Dramalj br. 153/2008 od 14. lipnja 2009. godine, koji prijedlog čini sastavni dio ove Odluke, pod novom oznakom k.č.br. 22022/4 od 5 čhv. ili 18 m2, ne koristi kao javno dobro, već u naravi čini dio formirane okućnice te se narečena nekretnina isključuje iz opće uporabe.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra te će Općinski sud u Crikvenici - zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na istoj te upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/1

Ur. broj: 2107-03/09-01-27-04

Bribir, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr