SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
GRAD CRES
73

8.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 20/04 i 37/06) Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA CRESA ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Grada Cresa za 2008. godinu sadrži:

- ukupno ostvarene prihode u iznosu od 22.286.188,25 kn

- višak prihoda poslovanja iz 2007. godine 1.772.237,67 kn

- ukupno izvršene rashode u iznosu od 22.081.534,79 kn

- višak prihoda nad rashodima 1.976.891,13 kn

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.976.891,13 kn rasporedit će se u 2009. godini na sljedeći način:

1. Održavanje pomorskog dobra 190.269,64 kn

2. Prostorna i projektna dokumentacija 160.000,00 kn

3. Sanacija deponija 300.000,00 kn

4. Projekt Jadran 1.326.621,49 kn

Članak 3.

Plan i izvršenje bilančnog dijela Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna proračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun proračuna stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-01/09-01/8

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-5

Cres, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA CRESA

Potpredsjednik
Danijel Kučić, ing. građ., v.r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
za razdoblje 01.01.-31.12.08.

I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
za razdoblje 01.01.-31.12.08.

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa z  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=10002&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr