SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
55. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Kraljevice za 2008. godinu
54. Ispravak Proračuna Grada Kraljevice za 2009. godinu
55. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
54. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
53. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Fijolica«
52. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica
51. Zaključak Ur. broj: 2107/02-01-08-2
50. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu
49. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
48. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
47. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu
77. Pravilnik o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
222. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisnog područja Srdoči
221. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja gradskog područja Pećine
57. Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog
56. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2009. godinu
55. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2009. godinu
54. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2009. godinu
53. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2009. godinu
52. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2009. godinu
51. Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2009. godinu
50. Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2008. godinu
49. II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2008. godinu
48. II. izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2008. godinu
47. Projekcija Proračuna Grada Vrbovskog za razdoblje od 2010. - 2011. godine
46. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2009. godinu
45. Proračun Grada Vrbovskog za 2009. godinu
44. Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrbovskog za 2008. godinu
54. Odluka o razrješenju dužnosti Općinskog načelnika Općine Baška
53. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2009. godinu
52. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2009. godini
51. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2009. godini
50. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
49. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
48. Projekcija Proračuna Općine Baška za razdoblje 2009. - 2011. godine
47. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2009. godinu
46. Proračun za 2009. godinu
17. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
16. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
15. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2009. godinu
14. Proračun za 2009. godinu
24. Proračun Općine Mošćenička Draga
52. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju
63. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Općine Vinodolske
62. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj za 2009. godinu
61. Program javnih potreba u sportu Općine Vinodolske u 2009. godini
60. Program javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj za 2009. godinu
59. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Općine Vinodolske za 2009. godinu
58. Godišnji program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2009. godinu
57. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu na području Općine Vinodolske
56. Plan malih nabava ukupne procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn za 2009. godinu
55. Plan javne nabave Općine Vinodolske za 2009. godinu
54. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo u 2009. godini
53. I. izmjene i dopune Plana malih nabava ukupne procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn za 2008. godinu
52. I. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Vinodolske za 2008. godinu
51. I. i II. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Vinodolske za 2008. godinu
50. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja svih groblja na području Općine Vinodolske na temelju pisanog ugovora
66. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr