SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

57.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04) članka 20 Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02 i 9/02, 19/06, pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 25. redovitoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 4. prosinca 2007. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu na području Općine Vinodolske

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način financiranja gradnje objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 1.535.000,00 kuna osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

-komunalni doprinos 1.335.000,00 kn

-šumska renta 100.000,00 kn

-tekuća proračunska sredstva
za 2009. godinu 100.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 1.535.000,00 kuna namijenjena su za:

.izgradnja javne rasvjete 50.000,00 kuna

.izgradnja dijela kanalizacijskog
i vodifikacijskog sustava 1.100,000,00 kuna

.urbanistički planovi i projekti 135.000,00 kuna

.dokumentacija poduzetničke zone 50.000,00 kuna

.sufinanciranje cesta Lič - Likovo 100.000,00 kuna

.građevinsko zemljište 100.000,00 kuna


U K U P N O 1.535.000,00 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom , a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje OpćinskoPoglavarstvo.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2107-03/08-01-25-12-10-1

Bribir, 4. prosinca 2008.

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr