SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

62.

Na temelju članka 19. Zakoma o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05 i 109/07), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/03) te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 25. redovitoj sjednici održanoj 4. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini
Vinodolskoj za 2009. godinu

Članak 1.

GLAVA: 6 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 643.000,00 kn

Članak 2.

PROGRAM: SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI: SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Socijalnog programa je osigurati građanima Općine Vinodolske viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vinodolske.

Članak 9.

CILJEVI ZA 2009. godinu

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Socijalnog programa i programa zdravstvene zaštite u Općini za 2009. osigurana su u Proračunu u iznosu od 643.000,00 kn i raspoređena su kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik, resorni član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalo vijeće, odnosno Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2107-03/08-01-25-12-15-1

Bribir, 4. prosinca 2008.

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

Program socijalne skrbi i zdravstvene za  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr