SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

54.

Na temelju članka 28. točka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 25. redovitoj sjednici održanoj 4. prosinca 2008. donijelo je

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade
za vatrogastvo u 2009. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2009. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 690.000,00 kn (slovima: šestodevedesettisućakuna) upotrijebit će se za vatrogastvo.

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

1.ZA JAVNU VATROGASNU
POSTROJBU I DVD 400.000,00 kn

2.VATROGASTVO - MJERE
VLADE RH 153.000,00 kn

3.OBJEKTI ZAŠTITE OD POŽARA
- PROSJECI 137.000,00 kn


UKUPNO 690.000,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2107-03/08-01-25-12-06

Bribir, 4. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr