SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

63.

Na temelju članka 58. stavak 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08 - Uredba i 116/08 članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/ 06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 25. redovitoj sjednici održanoj 4. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na području Općine Vinodolske

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, skladišta i drugih oblika trgovine na veliko (u daljem tekstu: Trgovine), na području Općine Vinodolske (u daljnjem tekstu: Općina), od ponedjeljka do subote.

Ovom se Odlukom određuje i radno vrijeme prodavaonica nedjeljom na području Općine za razdoblje poslije 1. siječnja 2009. godine.

Članak 2.

Drugi oblici trgovine na malo predstavljaju prodaju roba i/ili usluga u smislu ove Odluke na jedan od sljedećih načina:

- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo

- putem kioska,

- prodaja putem automata,

- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.)

Članak 3.

Prodavaonice na područje Općine Vinodolske tijekom tjedna, od ponedjeljka do subote, mogu započeti sa radom najranije u 6,00 sati, a završiti s radom najkasnije u 24,00 sata, za vrijeme ljetnog radnog vremena i u prosincu, a za vrijeme zimskog radnog vremena, izuzev u prosincu, najranije od 06,00 i najkasnije do 22,00 sata.

Ljetno radno vrijeme računa se od 1. lipnja do 1. listopada, a zimsko u ostale dane u godini.

Unutar toga vremena trgovac sam određuje radno vrijeme prodavaonice koje može biti: jednokratno, dvokratno i non-stop, sukladno ispunjenju uvjeta iz članka 37. Zakona o trgovini.

Članak 4.

Prodavaonice nedjeljom i u dane blagdana u pravilu ne rade, osim u slučajevima koje Zakon određuje.

U razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada, te tijekom prosinca prodavaonice mogu raditi nedjeljom. U tomu razdoblju prodavaonice mogu započeti s radom najranije u 7,00 sati, a završavati s radom najkasnije do 14,00 sati.

Članak 5.

Iznimno od odredbi članka 4. ove Odluke, nedjeljom tijekom cijele godine mogu raditi:

- štandovi i klupe izvan tržnica na malo za prodaju cvijeća i svijeća,

- kiosci za prodaju tiska, cvijeća i svijeća,

- specijalizirane prodavaonice za prodaju kruha i pekarskih proizvoda, tiska, cvijeća i svijeća.

- specijalizirane prodavaonice za prodaju suvenira.

Prodavaonice iz stavka prvog ovog članka alineja prva, druga i treća mogu započeti s radom najkasnije u 7,00 sati, a završiti s radom najkasnije u 14,00 sati, a prodavaonice iz alineje četvrte mogu započeti s radom najkasnije u 6,00 sati, a završiti s radom najkasnije do 21,00 sat.

Članak 6.

Nedjeljom tijekom cijele godine mogu raditi i:

- prodajni objekti u sklopu muzejsko-galerijskih objekata

- prodajni objekti u kojima se prodaju proizvodi namijenjeni promidžbi i zabavi, za vrijeme održavanja događanja u salama Doma kulture, športskim objektima i igralištima, a sukladno njihovom radnom vremenu.

Članak 7.

Prodavaonice ne rade u dane blagdana.

Članak 8.

Na dan uoči Uskrsa (Velika subota), na dan 24. prosinca (Badnjak) i 31. prosinca (Stara godina), prodavaonice mogu završiti radom najkasnije do 15,00 sati, ako taj dan pada u radni dan.

Ako dani 24. prosinca (Badnjak) i 31. prosinca (Stara godina) padaju u nedjelju, prodavaonice mogu završiti s radom najkasnije do 14,00 sati.

Na dan prvog studenog (Svi Sveti) štandovi i klupe izvan tržnica na malo za prodaju cvijeća i svijeća i kiosci za prodaju cvijeća i svijeća mogu započeti s radom najranije u 6,00 sati, a završiti s radom najkasnije do 21,00 sat.

Na dan Uskrsni ponedjeljak i 26. prosinca, prodavaonice iz članka 5. stavak prvi alineja jedan, dva i tri, mogu započeti s radom najranije u 7,00 sati, a završiti s radom najkasnije do 14,00 sati.

Članak 9.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Državni inspektorat.

Članak 10.

Obavijest o radnom vremenu prodavaonicama mora se nalaziti na ulazu u objekt ili na samom objektu na vidnom mjestu.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo izvan turističke sezone i o godišnjem rasporedu dežurstava na području Općine Vinodolske (Odluka Poglavarstva od 13. siječnja 2004. godine).

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2107-03/08-01-25-12-16-1

Bribir, 4. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr