SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

53.

Na temelju članka 18.Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/08), sukladno članku 129 stavak (2) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/ 2007), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02, 9/ 02 i 19/06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 24. redovitoj sjednici održanoj 22. listopada 2008. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
plana malih nabava ukupne procijenjene vrijednosti
do 70.000,00 kn za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava -Bn Općine Vinodolske za 2008. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava, roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva i čija procijenjena vrijednost nabave čini iznos manji od 70.000,00 kn.

U planirana sredstva za nabavu uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Vinodolska provodit će postupak male nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana prvenstveno ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu za nabave ukupne vrijednosti već od 20.000,00 kuna, a manje od 70.000,00 kuna, dok će se za nabave vrijednosti do 20.000,00 kuna primjenjivati postupak izravnog ugovaranja, a tek izuzetna u posebnim slučajevima kod nabave roba do te vrijednosti, može se nabava izvršiti putem narudžbenice.

Izravno ugovaranje primijenit će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku ograničenog prikupljanja ponuda po pozivu ne dobije ni jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2008. godine Općina Vinodolska će pristupiti maloj nabavi slijedećih roba, radova i usluga:

Članak 4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva od tri člana za male nabave vrijednosti do 70.000,00 kuna i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provedbe male nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kn i manje od 70.000,00 kn, donosi općinsko Poglavarstvo na prijedlog stručnih službi.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava-BN-a, provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na Obrascu E-MN-BN.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje vrijediti Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2008. godinu, objavljen u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« broj 30/08.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2107-03/08-01-24-10-11

Bribir, 22. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik Vijeća

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr