SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

50.

Na temelju članka 15.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službene novine PGŽ« broj 33/07) te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/ 06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 24. redovitoj sjednici održanoj 22. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova
održavanja svih groblja na području Općine Vinodolske
na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Vinodolske na temelju provedenog javnog natječaja, povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja svih groblja na području Općine Vinodolske temeljem pisanog ugovora, trgovačkom društvu »IVANJ« d.o.o. Novi Vinodolski, Trg Ivana Mažuranića 1.

Članak 2.

S tvrtkom naznačenom u članku 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja svih groblja na području Općine Vinodolske, koji se zaključuje na razdoblje od četiri (4) godine, računajući od dana sklapanja ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Poglavarstvo Općine Vinodolske, po cijenama i ostalim uvjetima iz prihvata ponude.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ-e«.

OBRAZLOŽENJE

Općina Vinodolska objavila je dana 17. 9. 2008.godine JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova održavanja svih groblja, u »Narodnim novinama« broj 106/08.

Po objavljenom javnom natječaju zaprimljena je samo jedna prijava od strane natjecatelja i to »IVANJ« d.o.o. Novi Vinodolski, MBS:040041209, direktora Miljenka Butkovića, dipl. inž., koji je na temelju natječaja i Uputa natjecateljima u cijelosti, dokazao sposobnost za obavljanje ovakvih komunalnih djelatnosti, sve sukladno općim i posebnim uvjetima iz javnog natječaja i ostaloj natječajnoj dokumentaciji, uz cijenu ponude od 213.000,00 kuna, bez PDV-a, PDV 22% - 46.860,00 kuna, odnosno ukupna cijena ponude od 259.860,00 kuna.

Slijedom navedenoga Poglavarstvo je prihvatilo Zapisnik Natječajne komisije i njen prijedlog temeljem čega je utvrdilo konačni prijedlog Odluke kao u izreci, a Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Poglavarstva i donijelo Odluku kao u točki 1.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2107-03/08-01-24-09-1

Bribir, 22. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr