SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

60.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 25. redovitoj sjednici održanoj 4. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti kulture
u Općini Vinodolskoj za 2009. godinu

Članak 1.

GLAVA: 3. KULTURA 1.513.500,00 kn

Razdjel 3. J.U. Knjižnica i čitaonica Bribir 332.662,43 kn

Program:Programska djelatnost kulture
- ukupno 1.846.162,43 kn

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Općine Vinodolske.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana naselja Općine Vinodolske.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Tekuće investiciono održavanje spomenika kulture

- Kapitalni ulaganje u spomenike kulture

- Manifestacije u oblasti kulture

- Djelatnosti udruga u kulturi

- Djelatnost drugih udruga

- Projekt kulturne baštine

- Djelatnost JAVNE USTANOVE KNJIŽNICE I ČITAONICE

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga i društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 1.513.500,00 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik Ivica Crnić, resorni član Poglavarstva i voditelj Odsjeka za kulturu u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 8.

Raspored i namjenu sredstava u oblasti kulture određuje se ovim programom, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2107-03/08-01-25-12-13-1

Bribir, 4. prosinca 2008.

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

Program javnih potreba u oblasti kulture  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr