SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
130. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije
43. Odluka o imenovanju ulice
61. Odluka o prestanku mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
60. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2007.
74. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
73. Odluka o osnivanju poduzetničke zone »Lič«
72. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fužine
71. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Fužine
70. Rješenje o imenovanju Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga
69. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama (UPU 2)
68. Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
67. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Fužine
66. Program javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2008. godinu
65. Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2008. godinu
64. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2008. godinu
63. Socijalni program Općine Fužine za 2008. godinu
62. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2008. godinu
61. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2008. godinu
60. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2007. godinu
59. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2007. godinu
58. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2007. godinu
57. Druga izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Fužine za 2007. godinu
56. Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2007. godinu
55. Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2007. godinu
54. Projekcija za razdoblje 2008. - 2010. (prihodi i primici)
53. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2008. godinu
52. Plan Proračuna Općine Fužine za 2008. godinu
51. II. izmjene i dopune Proračuna za 2007. godinu
31. Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Lokve
30. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve
25. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vi
24. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
23. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Matulji
22. Odluka o plaći i drugim primanjima općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i članova Općinskog poglavarstva
21. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
24. Dobitnici nagrada Općine Punat za 2007. godinu
30. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu
29. Proračun Općine Ravna Gora za 2008. godinu
36. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju naselja: Antovo, Barci, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, Dolinci, Franovi
35. Odluka o određivanju imena novih ulica (mjesta) unutar granica postojećih naselja Grižane - Belgrad u šumskom dijelu područja Opć
34. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju naselja: Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Podgori, Podugrinac, P
33. Odluka o određivanju imena novih ulica (mjesta) unutar granica postojećih naselja Bribir u šumskom dijelu područja Općine
32. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8
31. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone Barci - UPU 7
30. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik - UPU 4
29. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane - Belgrad - UPU 3
28. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj - UPU 2
27. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Bribir - UPU 1

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr