SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

65.

Na temelju članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/ 05, 07/06 i 06/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 10. prosinca 2007. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine u sportu
za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Općine Fužine za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od općeg značenja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima sportskih djelatnosti:

- redovne aktivnosti sportaša,

- izvannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata,

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

- izvanredni programi namijenjeni praćenju tradicionalnih i značajnijih sportskih priredbi u Općini Fužine, te sudjelovanje ekipa i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Općini Fužine.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Općine Fužine za 2008. godinu, koje čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

- poticanje i promicanje sporta,

- djelovanje sportskih udruga,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

- održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2008. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2008. godine u ukupnom iznosu od 664.500,00 kn.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa raspoređuju se na slijedeći način:

Naziv korisnika: Iznos:


1. ŠRU »Bajer« 30.000,00

2. Stolnoteniski klub »Bajer« 75.000,00

3. NK Omladinac 404.000,00

4. NK Omladinac - Veterani 10.000,00

5. Šah škola Goranka 12.000,00

6. Šah škola Goranka - Andrea Starčević 7.500,00

7. Ski Klub »Kvarner 2001«

- Antonia Petrović 5.000,00

8. Turistička zajednica Općine Fužine

- Jedriličarska regata 8.000,00

9. MK »Dead Frog« Mrkopalj 30.000,00

10. »Paraolimpijac« - Rudolf Petrović 15.000,00

11. Međunarodna utrka vatrogasaca

- VZO Fužine 25.000,00

12. Udruga uzgajivača njemačkih ovčara

Rijeka 10.000,00

13. Orjentacijski klub »RIS« Delnice 20.000,00

14. Sponzorstva za ostala natjecanja 13.000,00


UKUPNO 664.500,00 kn

Članak 5.

Općina Fužine će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja, te redovito održavati sportske objekte iz Proračuna Općine za 2008. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa i to na sljedeći način:

- isplata sredstava do 5.000,00 kn isplaćivati će se jednokratno,

- isplate sredstava od 5.000,00 kn do 30.000,00 kn isplaćivat će se u dvije isplate,

- isplate sredstava preko 30.000,00 kn isplaćivati će se u jednakom mjesečnim dvanaestinama.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava, te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-13

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr