SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

63.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/ 07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. donosi

SOCIJALNI PROGRAM
Općine Fužine za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba u oblasti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kroz Proračun Općine Fužine za 2008. godinu.

Članak 2.

Ovim Programom predviđa se i osigurava:

1. Pravo na boravak djece u vrtiću sufinanciran s 50% od ukupne cijene vrtića

2. Pravo učenika Osnovne škole na besplatnu marendu ili djelomično sufinanciranje marende s 50% od ukupne cijene

3. Pravo na pomoć i njegu u kući

4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

5. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

6. Pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata

7. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

8. Pravo na smještaju u starački dom

9. Pravo na subvenciju komunalnih usluga

10. Poklon paketi povodom Božićno - novogodišnjih blagdana za starije osobe i djecu

11. Jednokratne pomoći

Članak 3.

Radi ostvarenja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1. Sufinanciranje boravka djece u vrtiću u iznosu od 50% ukupne cijene u iznosu od 4.000,00 kn,

2. Sufinanciranje i financiranje prehrane učenika u iznosu od 10.000,00 kn,

3. Financiranje specijalističkih pregleda starijih osoba u iznosu od 40.000,00 kn,

4. Financiranje programa pomoći starijim i nemoćnim osobama u iznosu od 24.000,00 kn,

5. Sufinanciranje troškova stanovanja u iznosu od 5.000,00 kn,

6. Sufinanciranje od oslobađanja komunalne naknade u iznosu od 2.625,00 kn,

7. Pomoć za pogrebne troškove u iznosu od 10.000,00 kn,

8. Podmirenje troškova za smještaj u staračkom domu u iznosu od 4.000,00 kn,

9. Subvencija komunalnih usluga u iznosu od 2.625,00 kn,

10. Troškovi poklon paketa starijim osobama i djeci u iznosu od 32.000,00 kn,

11. Jednokratne pomoći za ogrijev u iznosu od 6.650,00 kn,

12. Ostale jednokratne pomoći u iznosu od 20.000,00 kn.

Ukupni troškovi provedbe Socijalnog programa Općine Fužine za 2008. godinu iznose 160.900,00 kn.

Članak 4.

Socijalni program Općine Fužine za 2008. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-13

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr