SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

31.

Na temelju odredbe članka 49. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) te članka 48. stavka 3. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 33/07) Općinsko Poglavarstvo Općine Lokve, na sjednici održanoj 26. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Poslovnika
Općinskog poglavarstva Općine Lokve

Članak 1.

U poslovniku Općinskog Poglavarstva Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 4/ 06), dalje u Odluci: »Poslovnik«, članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zamjenici Općinskog načelnika članovi su Poglavarstva i po položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva.«

Članak 2.

Članak 3. stavak 3. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno i za to vrijeme ostvaruje pravo na plaću kao i sva druga prava iz radnog odnosa u skladu s posebnim propisima, dok zamjenici Općinskog načelnika i ostali članovi Poglavarstva svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću, ali imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s posebnim aktom Općinskog vijeća.«

Članak 3.

Članak 4. stavak 2. Poslovnika mijenja se i glasi:

»U slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti iz drugih razloga, predsjednika Poglavarstva zamjenjuje zamjenik predsjednika Poglavarstva, kojeg je predsjednik Poglavarstva odredio svojom odlukom.«

Članak 4.

Članak 5. stavak 1. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Zamjenici predsjednika Poglavarstva pomažu u radu predsjedniku Poglavarstva te obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih on ovlasti.«

Članak 5.

Članak 5. stavak 2. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka zamjenici predsjednika Poglavarstva pridržavaju se naputka predsjednika Poglavarstva.«

Članak 6.

U ostalim odredbama Poslovnik Općinskog Poglavarstva Općine Lokve ostaje neizmijenjen.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112-02/3-07-1

Lokve, 26. listopada 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Anton Mihelčić, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=51316&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr