SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

34.

Na temelju članka 4.-9. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), sukladno sa člankom 19. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelovanja jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 75/ 93) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02, 9/ 02 i 19/06), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 16. redovitoj sjednici, održanoj 16. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o spajanju naselja:
Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Podgori, Podugrinac, Poduljin, Podskoči, Sveti Mikula, Sveti Vid, Štale, Ugrini i Bribir u jedinstveno naselje BRIBIR

Članak 1.

Postojeća Odluka o spajanju naselja: Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Podgori, Podugrinac, Poduljin, Podskoči, Sveti Mikula, Sveti Vid, Štale, Ugrini i Bribir u jedinstveno Naselje BRIBIR (»Službene novine« Primorsko-goranske županije) br. 26/00), u nazivu i u članku 1. se dopunjuje sa nazivom novih ulica (mjesta) , unutar granica postojećeg naselja Bribir, u šumskom dijelu Općine i to sa: »LUKOVO«, »RAVNO« I »STANKOV LAZ«, na temelju donijete posebne Odluke o određivanju novih ulica (mjesta) u naselje BRIBIR, u šumskom dijelu Općine.

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom, Odluka iz članka 1. ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke iz članka 1. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/07-01-18

Ur. broj: 2107-03/07-01-16-11-1

Bribir, 16. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr