SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

62.

Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Fužine za 2008. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka komunalne opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Fužine za 2008. godinu za:

1. Javne površine

2. Javnu rasvjetu

3. Groblja

4. Nerazvrstane ceste

Ovaj Program sadrži i opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

Plan

1. Komunalni doprinos 2.500.000,00 kn

2. Šumski doprinos 250.000,00 kn

3. Ostali prihodi 90.000,00 kn


UKUPNO: 2.840.000,00 kn

II. PROGRAM IZGRADNJE OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Sredstva iz čl. 2. ovoga Programa utrošiti će se na sljedeći način:

1. Javne površine

Plan

1.1. SRC Gmajna 150.000,00 kn

1.2. Park Za Goricom

(staze i hortikultura) 100.000,00 kn

1.3. Nogostup Vrata

(nastavak Turistica - Centar) 220.000,00 kn

1.4. Nogostup Fužine (Donje selo,

Ul. fr. Franje Račkog) 280.000,00 kn

1.5. Rukometno igralište Vrata 100.000,00 kn

1.6. Ulica Vrelska (šetnica - most Čoka) 100.000,00 kn

1.7. Centar Lič (parkiralište i boćalište 260.000,00 kn


UKUPNO: 1.210.000,00 kn

2. Javna rasvjeta

Plan

2.1. Proširenje javne rasvjete

(Ulica Vrelska, Turistica - Vrata,

Za Goricom, Ul. Balenska - vikend

naselje, Poduzetnička zona Lič)


UKUPNO: 350.000,00 kn

3. Groblja

Plan

3.1. Izgradnja zida na groblju Fužine 150.000,00 kn

3.2. Izgradnja stepenica i prilaza

na groblju Lič 130.000,00 kn

3.3. Izgradnja centralnog križa

na groblju Lič 100.000,00 kn


UKUPNO: 380.000,00 kn

4. Nerazvrstane ceste

Plan

4.1. Izgradnja ceste Kolibice (donji stroj) 100.000,00 kn

4.2. Izgradnja ceste Vikend naselje Lič

- Balenska ul. 200.000,00 kn

4.3. Izgradnja ceste Novo naselje Lič

(gornji stroj) 100.000,00 kn

4.4. Sufinanciranje radova cesta

Fužine - Lič 100.000,00 kn

4.5. Poduzetnička zona Lič 400.000,00 kn


UKUPNO: 900.000,00 kn

Sveukupno: 2.840.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-01-12

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr