SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
137. Odluka o prestanku važenja Odluke o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije
136. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije
135. Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
134. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Stara Voda, Općina Kostrena
133. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu PSK d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
132. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Galboka, Grad Mali Lošinj
131. Odluka o dodjeli kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije
130. II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2023. godini
129. Odluka o Izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Čavle
128. Odluka o Izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Cres
127. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred kampa Pila, Općina Punat
126. Odluka o prestanku zaštite Spomenika prirode „Hrast u Svetom Petru“
125. Odluka o rasporedu proračunskih sredstava u sklopu projekta RCK RECEPT - EU projekt
124. Odluka o rasporedu proračunskih sredstava u sklopu projekta RCK - KaRijERA - EU projekt
123. Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove „Priroda“
122. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
121. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Primorsko-goranske županije u 2023. godini
120. Plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije do 2030. godine
52. Odluka o Izmjenama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom
51. Odluka o ispravku Odluke o preimenovanju Ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ivana Brozine Slovana
50. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
49. Odluka o davanju stanova u najam
48. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu
47. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Opatije za 2022. godinu
46. I. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
45. I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
44. I. Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
43. Zaključak – opći uvjeti usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
42. Odluka o dodjeli nagrada Grada Opatije
41. Odluka o dodjeli nagrada Grada Opatije
40. Odluka o dodjeli nagrade Grada Opatije za životno djelo
43. Pravilnik o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada RabaSuglasnost gradonačelnika o pravilniku o
56. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja
55. Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
54. Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih programa i projekata za javne potrebe u kulturi
53. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Omišalj
52. Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) – obuhvat budućeg urbanističkog plana UPU 18 - područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/i T3-2)
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Omišalj
36. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2
35. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2
34. Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave
33. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
32. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vinodolske općine
31. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje dodataka ugovora
30. Rješenje o razrješenju i imenovanju dužnosti člana Odbora za proračun i financije
1. Izmjena i dopuna Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr