SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

125.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o rasporedu proračunskih sredstava u sklopu
projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija
u turizmu – EU projekt

Članak 1.

Raspoređuju se proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 295.930,00 eura u sklopu projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt za predfinanciranje projektnih aktivnosti i troškove naknada i kamata vezanih za okvirni kredit po školama kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu, u sklopu Razdjela: 005 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Glava: 00505 Županijske ustanove srednjeg školstva, projekta T550215 RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt, iz izvora Porezi i ostali prihodi (111) u iznosu 10.930,00 eura i izvora Predfinanciranje EU projektata (116) u iznosu od 285.000,00 eura.

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke zaključi ugovore sa školama o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Nakon dobivanja bespovratnih EU sredstava od strane ugovorenog Posredničkog tijela, a najkasnije u roku od 15 dana od nadoknade sredstava po završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava, škole su dužne ukupan iznos sredstava korištenih za predfinanciranje vratiti u Proračun Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/4

URBROJ: 2170-01-01/5-23-26

Rijeka, 29. lipnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=125
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr