SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
GRAD OPATIJA

44.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/10. i 39/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr. 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2023. godine donijelo je

I. Izmjene

Programa utroška sredstava spomeničke
rente za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/22) u članku 1. riječi: “iznosu od 2.200.000,00 kuna /291.990 EUR-a“ zamjenjuju se riječima: “iznosu od 5.708.506,39 kuna/ 757.649,00 EUR-a“.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

„- obnovu fasada i krovova u visini od 4.508.509,18 kuna/598.382,00 EUR-a, što je Proračunom Grada Opatije za 2023. godinu planirano u okviru Programa 3071 „Program obnove fasada i krovova“, Projekt: K307101 „Obnova fasada i krovova“.

Članak 3.

Ove I. Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 410-16/22-01/5

URBROJ: 2170-12-06/01-23-2

Opatija, 28. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=10006&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr