SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
KOMUNALNO DRUŠTVO OPATIJA 21

1.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) te na osnovi članka 4. stavak 1 Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 43/18), uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Opatije, sa sjednice održane dana 28.06.2023., Opatija 21 d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 3, OIB: 24313544105, kao Organizator parkiranja donosi

Izmjenu i dopunu

Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim
javnim površinama i u javnim garažama

Članak 1.

U Općim uvjetima usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na koje je Gradsko vijeće dalo prethodnu suglasnost („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 23/2021 i 20/2022, u članku 3. stavak 1. točki 1. iza riječi „cjelogodišnja“ dodaje se riječ „polugodišnja“.

Članak 2.

U članku 4. stavku 5. iza riječi „povlašteni“ dodaju se riječi „i komercijalni“.

Članak 3.

Članak 6. stavak 1. mijenja se tako da se brišu riječi u zagradama „(Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte)“.

Članak 6. stavak 4. mijenja se i glasi :

„ (4) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se obveza Organizatora parkiranja za čuvanje vozila i bilo kakva odgovornost za oštećenje ili krađu vozila te eventualnu štetu koju pretrpi korisnik parkirališta nastalu posredstvom parkirne infrastrukture (parkirni signalni stupovi i parkirne rampe). Organizator parkiranja ne odgovara ni za eventualne štete koje pretrpi korisnik parkirališta i treće osobe zatečene na zatvorenim parkiralištima.“.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. iza riječi „ povlaštenu“ dodaju se riječi „ili komercijalnu“.

U članku 7. stavku 4. brišu se riječi „pričvršćenu na motorno vozilo“ i zamjenjuju riječima „pričvrsti na motorno vozilo.“.

Članak 5.

U članku 8. iza riječi „povlaštene ili pretplatne karte“ dodaju se riječi „ostale komercijalne karte“.

Članak 6.

Članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje satne karte putem:

- parkirnog automata,

- GSM operatera, plaćanje satne karte za uslugu parkiranja podrazumijeva slanje SMS poruke sa sadržajem ispravne registarske oznake vozila. Za plaćeno parkiranje ne izdaje se potvrda (parkirna karta), već se povratnom SMS porukom operatera obavještava korisnika da je plaćanje satne karte uspješno obavljeno (ispravnim plaćanjem smatra se samo ako je korisnik povratno obaviješten o uplati),

- web kanala prodaje,

- pretplatničkog parkirnog bona.

U slučajevima kada nije moguće izvršiti plaćanje usluge parkiranja jednim kanalom prodaje, ne isključuje se obveza plaćanja usluge parkiranja, odnosno korisnik je dužan uslugu parkiranja platiti drugim kanalom prodaje.“

U članku 9. stavku 7. dodaje se točka 2. koja glasi „kod korisnike povlaštene parkirne karte 1.000 sati iz članka 13. stavka 3.“.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. brišu se riječi „na blagajni Organizatora parkiranja ili“.

U stavku 4. iza riječi „ ne računajući“ dodaje se riječ „subote“.

Članak 8.

Iznad članka 12. mijenja se naziv poglavlja tako da se iza riječi „karte“ dodaju riječi „ostale komercijalne karte“.

Članak 12. stavak 1. mijenja se tako da se iza riječi „povlaštena“ dodaju riječi“ i komercijalna“, a iza riječi „propisanih“ brišu se riječi „ovim člankom“ te se dodaju riječi „člancima 13. i 16.“

Članak 12. stavak 2. mijenja se tako da se iza riječi „povlaštenu“ dodaju riječi “ i komercijalnu“

Članak 12. stavak 3. mijenja se tako da se iza riječi „povlaštena“ dodaju riječ i “ i komercijalna“ i te se iza riječi „ koja ostvaruje pravo na povlaštenu“ dodaju riječi „ili komercijalnu“.

Članak 9.

Mijenja se članak 13. u uvodnom dijelu tako da se ispred stavka 1. iza riječi „na otvorenim parkiralištima“ dodaju riječi „jesu : povlaštena parkirna karta za stanare“ i „povlaštena parkirna karta 1.000 sati“.

Brišu se stavci 3. do 6.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 3.

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„(1) Fizičkoj osobi iz članka 13. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta po jednoj osnovi.

(2) Fizičke osobe iz članka 13. stavka 1. i 2., dužne su svakih 6 mjeseci dostaviti isprave kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu, što je ujedno i najduži period izdavanja povlaštene parkirne karte.

(3) Fizičke osobe iz članka 13. stavka 3. dužne su prilikom svake kupnje dostaviti isprave kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu. Najdulji mogući period za kupnju povlaštene parkirne karte iznosi 12 mjeseci od dana izdavanja. Nakon proteka navedenog roka, ista se može obnoviti na blagajni tvrtke predodžbom isprava koje dokazuju prebivalište na području Grada Opatije.

(4) Povlaštena parkirna karta ne može se izdati za period kraći od jednog mjeseca.

(5) Korisniku parkirališta čija povlaštena karta nije ispravna, Organizator parkiranja izdat će dnevnu parkirnu kartu.

(6) U slučajevima kada Organizator naplate parkiranja utvrdi da potencijalni korisnik povlaštene parkirne karte iz članka 13. stavka 1 i 2 posjeduje lokaciju koja se može koristiti za parkirališni prostor ili posjeduje garažni prostor, smatrat će se da Korisnik ne udovoljava uvjetima izdavanja povlaštene parkirne karte.“

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

„(1) Povlaštena karta za stanare iz članka 13. stavka 1. i 2. izdaje se prema adresama prebivališta ili boravišta korisnika i to:

a) BLOK OPATIJA ISTOK 1:

- za parkirališta u Voloskom: ulica dr. Andrije Štangera do kbr. 63, dr. Andrije Štangera - od kbr. 63 do raskrižja s Maršala Tita – nasuprot restorana Evergreen, ulica dr. Ivana Poščića, ulica Črnikovica i Plato Črnikovica, Supilova ulica i Volosko groblje:

- za adrese: dr. Andrije Štangera, dr. Andrije Mohorovičića (kbr. 1-24; 34, 38, 40 i 44), Maršala Tita 1, ulica Brajdica 4, Stubište Rikarda Katalinić Jeretova (kbr. 1, 2, 3, 4, 5 i 7), Stubište Baredine (kbr. 2, 4 i 6), ulica Vološćanskih kapetana, dr. Ivana Pošćića (kbr. 1-15 neparni i 2-4 parni), ulica Črnikovica, Obala Frana Supila, Put uz Dol (kbr. 1-17 neparni i 2-4 parni) i Skradinj, ulica Rikarda Katalinića Jeretova kbr. 21, 23 i 25.

b) BLOK OPATIJA ISTOK 2:

- za parkirališta u Voloskom: ulica dr. Ivana Poščića kod kbr. 23 i ulica dr. Ante Mandića kod kbr. 8.

- za adrese: ulica dr. Ivana Poščića (kbr. 23 i 25), ulica Tošina (kbr. 1, 2, 3, 5 i 7), ulica dr. Ante Mandića (kbr. 2, 5 i 6), ulica Rikarda Katalinića Jaretova (kbr. 6 i 8) i ulica Vinka Zamlića (kbr. 3).

c) BLOK OPATIJA CENTAR 1:

- za parkirališta u ulici Feliksa Peršića, ulici Eugena Kumičića (od pošte do Nove Ceste), ulici Vjekoslava Spinčića (od pošte do Nove ceste), ulica Brajšin prolaz, ulica Križišće, stubište dr. Vande Ekl i ulica Jurja Dobrile.

- za adrese: ulica Feliksa Peršića, ulica Maršala Tita parni brojevi od 54 i neparni od 33 do hotela Palace (kbr. 144), Borisa Želea (kbr. 5), ulica Dantea Alighieria (kbr. 1 i 8), stubište dr. Vande Ekl (kbr. 5, 9 i 13), Ulica Jurja Dobrile (kbr. 3, 5, 6, 8, 10 i 12), ulica Matka Brajše (kbr. 3, 4, 12, 14 i 16), Nova cesta (kbr. 63, 67, 81, 82, 84, 88, 89 i 114), ulica Vjekoslava Spinčića (kbr. 5, 10, 11, 12, 14, 15, 21 i 23), stubište Borisa Papandopula (kbr. 3, 6 i 8), ulica Nikole Tesle (kbr. 1), ulica Augusta Šenoe, Stubište Miroslava Krleže, Stubište Dražica,Mate Balote, 9. rujna, Eugena Kumičića, Drage Gervaisa, Križišće, Bože Milanovića, Radnička ulica, Svetog Florijana, ulica Ive Kirigina, Vladimira Nazora, Poginulih hrvatskih branitelja, Put u Bregi, Emila Bošnjaka, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Jelenkin Put, Viktora Cara Emina i Zert.

d) BLOK OPATIJA CENTAR 2:

- za parkirališta u ulici Maršala Tita od hotela Palace (kbr. 144) do raskrižja s Novom cestom na P. Kolovi, ulica Joakima Rakovca i Put Vrutki,

- za adrese: ulica Maršala Tita od hotela Palace (kbr.144) do raskrižja s Novom cestom na P. Kolovi, Joakima Rakovca, Put Vrutki, Put Slavići kbr. 2, 4 i 6, stubište Baredi kbr. 2 i 3, Trg Vladimira Gortana, Veprinački put kbr. 2 – 14 i kbr. 1-7, Ulica dr. Maxa Josepha Oertela, Nova cesta 127 i 202, Put Vrutki kbr. 5, 7, 9, 11 i 13 i Ulica Velog Jože kbr. 5, 7 i 9.

e) BLOK OPATIJA PUNTA KOLOVA

za parkiralište u ulici Antona Raspora između kbr. 14 i 16,

- za adrese: ulica Stanka Jurdane kbr. 4 i ulica Antona Mihića (kbr. 30, 32 i 33).

f) BLOK OPATIJA SJEVER:

- za parkirališta u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti, ulica Vrutki i Nova cesta kod kbr. 101.

- za adrese: Nova cesta (kbr. 83, 93, 101, 118, 128, 130, 134, 140, 142 i 144), stubište dr. Vande Ekl (kbr. 8 i 15), Šetalište Carmen Sylve, stubišta J. Pilata i ulice F. J. Schullera, Stubišta Juliusa Glaxa, Mušićevac, ulica Vrutki i Put za Trbuhovac.

g) BLOK OPATIJA BELVEDER

- za parkiralište Nova cesta kod kbr. 51 i ulica Ive Kaline.

- za adrese: Nova cesta kbr. 51, Mate Tentora (4, 6 i 8), Ive Kaline (1, 3, 5) i Maršala Tita (kbr. 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 42, 44, 46, 48).

h) OPATIJA ZAPAD:

- za parkiralište u Iki, Dražina,

- za adrese: naselje Ika.“

Članak 12.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„(1) Ostale komercijalne parkirne karte na otvorenim parkiralištima jesu:

- komercijalna parkirna karta za obrtnike,

- komercijalna parkirna karta za zaposlenike,

- komercijalna parkirna karta za iznajmljivače turističkog smještaja (apartmana),

- komercijalna parkirna karta za predstavnike konzulata i ambasade,

- komercijalna parkirna karta za vlasnike nekretnina.

(2) Pravo na komercijalnu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba (obrtnik) koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

(3) Pravo na komercijalnu parkirnu kartu ima fizička osoba (zaposlenik) koja:

- je zaposlena u pravnoj osobi ili kod obrtnika koji obavlja djelatnost na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje potvrdom o radnom status odnosno uvjerenjem tvrtke,

- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

(4) Pravo na komercijalnu parkirnu kartu ima pravna odnosno fizička osoba koja:

- obavlja djelatnost iznajmljivanja turističkog smještaja na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje Rješenjem nadležnog tijela državne uprave izdanog za svaki pojedini smještaj/apartman,

- koja je uplatila davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba, porezi) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije.

(5) Pravo na komercijalnu parkirnu kartu ima pravna odnosno fizička osoba – konzularno predstavništvo, ambasada ili vlasnik nekretnine:

- s adresom na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga,

- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila, što dokazuje potvrdom o radnom statusu te potvrdom/pisanom odlukom tvrtke o korištenju službenog vozila u privatne svrhe,

- u slučaju fizičke osobe – vlasnika nekretnine pravo ima osoba koja je uplatila davanja koja proizlaze iz vlasništva nad nekretninom (boravišna pristojba, porez na kuće za odmor, komunalna naknada) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije. „

Članak 13.

Iza članka 16. dodaju se članci 16. a i 16. b koji glase:

„Članak 16. a

(1) Fizičkoj osobi iz članka 16. stavka 3. može se izdati najviše jedna komercijalna parkirna karta, pravnoj i fizičkoj osobi iz članka 16. stavka 2., 4. i 5. mogu se izdati najviše tri komercijalne karte.

(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 16 stavka 2., 4. i 5. dužne su svakih 6 mjeseci dostaviti isprave kojima dokazuju pravo na komercijalnu kartu, što je ujedno i najduži period izdavanja komercijalne parkirne karte.

(3) Fizičke osobe iz članka 16. stavka 3. dužne su svaki mjesec dostaviti isprave kojima dokazuju pravo na komercijalnu kartu.

(4) Komercijalna parkirna karta ne može se izdati za period kraći od jednog mjeseca.

(5) Korisniku parkirališta čija komercijalna karta nije ispravna, Organizator parkiranja izdat će dnevnu parkirnu kartu.

(6) U slučajevima kada Organizator naplate parkiranja utvrdi da potencijalni korisnik povlaštene parkirne karte iz članka 13. stavka 3., posjeduje lokaciju koja se može koja se može koristiti za parkirališni prostor ili posjeduje garažni prostor, smatrat će se da Korisnik ne udovoljava uvjetima izdavanja povlaštene parkirne karte.

Članak 16. b

(1) Komercijalna karta za obrtnike iz članka 16. stavka 2., za konzularno predstavništvo, ambasadu ili vlasnika nekretnine iz članka 16. stavka 5. izdaje se prema adresama sjedišta, poslovnih prostora ili nekretnina i to:

a) BLOK OPATIJA ISTOK:

- za parkirališta u Voloskom: ulica dr. Andrije Štangera do kbr. 63, ulica dr. Ivana Poščića, ulica Črnikovica, plato Črnikovica i Volosko groblje:

b) BLOK OPATIJA CENTAR 1:

- za parkirališta u ulici Feliksa Peršića, ulici Eugena Kumičića (od pošte do Nove Ceste), ulici Vjekoslava Spinčića (od pošte do Nove ceste), , ulica Brajšin prolaz, ulica Križišće i ulica Jurja Dobrile,

c) BLOK OPATIJA CENTAR 2:

- za parkirališta u ulici Maršala Tita od skretanja za ulicu dr. Maxa Josepha Oertela do spoja s Novom cestom i ulica Joakima Rakovca,

d) BLOK OPATIJA SJEVER:

- za parkiralište u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti, ulica Vrutki i Nova cesta kod kbr. 101.,

e) BLOK OPATIJA ZAPAD:

- za parkiralište u Iki, Dražina,

(2) Komercijalna karta za zaposlenike iz članka 16. stavaka 2. izdaje se prema adresama sjedišta ili poslovnih prostora i to:

a) BLOK OPATIJA ISTOK:

- za parkirališta u Voloskom: ulica Črnikovica, Plato Črnikovica i Volosko groblje:

b) BLOK OPATIJA SJEVER:

- za parkirališta u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti i ulica Vrutki,

c) BLOK OPATIJA CENTAR 2:

- za parkirališta u ulici Maršala Tita - od raskrižja s ulicom dr. Maxa Josepha Oertela do spoja s Novom cestom,

d) BLOK OPATIJA ZAPAD:

- za parkiralište u Iki, Dražina,

(3) Komercijalna karta za iznajmljivače turističkog smještaja iz članka 17. stavak 3 izdaje se prema adresama turističkog smještaja i to:

a) BLOK OPATIJA ISTOK:

- za parkirališta u Voloskom: ulica Črnikovica, Plato Črnikovica i Volosko groblje:

b) BLOK OPATIJA SJEVER:

- za parkirališta u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti, ulica Vrutki i Nova cesta kod kbr. 101.,

c) BLOK OPATIJA CENTAR 1:

- za parkirališta u ulici Eugena Kumičića (od pošte do Nove Ceste), ulici Vjekoslava Spinčića (od pošte do Nove ceste), ulica Brajšin prolaz, ulica Križišće i ulica Jurja Dobrile,

d) BLOK OPATIJA CENTAR 2:

- za parkirališta u ulici Maršala Tita - od skretanja za ulicu dr. Maxa Josepha Oertela do spoja s Novom cestom, u ulici Joakima Rakovca,

e) BLOK OPATIJA ZAPAD:

- za parkiralište u Iki, Dražina „

Članak 14.

U članku 17. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„2) Zbog poslovnih potreba HEP-a d.d., odnosno HEP-ODS-a Organizator parkiranja omogućuje korištenje do maksimalno 8 povlaštenih parkirnih karata.”

Članak 15.

U članku 19. stavku 1. iza riječi „pristupačnosti“ brišu se riječi „( Narodne novine broj 78/08 i 87/14).“

Članak 16.

U članku 21. stavak 9. mijenja se i glasi:

„Na zatvorenom parkiralištu „Vrh Ike“ u Iki zaposlenici tvrtki koje djeluju u Iki imaju pravo na mjesečnu komercijalnu kartu.“.

Članak 17.

Članak 22. mijenja se i glasi:

'(1) Na otvorenim i zatvorenim parkiralištima mogu se na temelju pisanog zahtjeva korisnika dati na uporabu rezervirana parkirna mjesta uz naknadu. Rezervirana parkirna mjesta daju se na uporabu pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje određene djelatnosti za koju je uvjet za poslovanje imati osigurano korištenje parkirnih mjesta.

(2) S korisnikom rezervacije parkirnog mjesta Organizator parkiranja sklapa ugovor o zakupu odnosno korištenju parkirnog mjesta ili drugi dokument kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. Organizator parkiranja ovisno o vremenu trajanja zakupa može korisniku rezervacije dostaviti ponudu koja će sadržavati sve bitne sastojke ugovora.

(3) Organizator parkiranja označava rezervirano parkirno mjesto prometnom signalizacijom (signalnim stupićima ili parkirnim barijerama). U slučaju potrebe postave elemenata blokade ulaska u parkirno mjesto, isti postavlja Organizator parkiranja na trošak naručitelja.

(4) Za čuvanje rezerviranog parkirnog mjesta, prometne signalizacije i elemenata blokade odgovoran je korisnik rezerviranog parkirnog mjesta.

(5) Korisnik rezerviranog parkirnog mjesta dužan je parkirnu površinu vratiti u prvobitno stanje po završetku korištenja iste.“.

Članak 18.

U članku 23. stavku 1. iza riječi „zaključiti ugovor» dodaje se zarez i riječi «ili drugi dokument kojim se reguliraju međusobna prava i obveze ili će mu biti dostavljena ponuda ovisno o vremenu trajanja zakupa koja će sadržavati sve bitne sastojke ugovora.“.

U stavku 2. iza riječi“ zaključenog ugovora“ dodaje se zarez i riječi “ ili drugog dokumenta kojim se reguliraju međusobna prava i obveze“

Članak 19.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Povlaštenu i komercijalnu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo i područje za koje je izdana, sukladno člancima 13. i 16. bez rezerviranja parkirnog mjesta.“.

Članak 20.

U članku 25. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„(2) Naplata parkiranja na otvorenim parkiralištima s polugodišnjom naplatom obavlja se kako slijedi:

Zona 0 i 1:

1. Predsezonska naplata: od 1. travnja do 31. svibnja – svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 7.00 do 22.00 sati,

2. Sezonska naplata: od 1. lipnja do 30. rujna – svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 7.00 do 24.00 sati.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. koji se mijenja i glasi:

„3) Naplata parkiranja na otvorenim parkiralištima sa sezonskom naplatom obavlja se kako slijedi:

Sezonska naplata: od 1. Lipnja do 30. Rujna – svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 7:00 do 24:00 sati.“.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 21.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Općih uvjeta objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, na mrežnim stranicama Grada Opatije te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Organizatora parkiranja, a primjenjuju se od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom KLASA: 340-01/23-01/46, URBROJ: 2170-12-01/01-23-1.

Urbroj: 200-01-23/10 2023-5

Opatija, 28.06.2023.

OPATIJA 21 d.o.o.

Igor Štok, direktor, v. .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=10018&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr