SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

137.

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćen tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 26. lipnja 2023. godine, donio je

O D L U K U

o prestanku važenja Odluke o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim
tijelima Primorsko-goranske županije

I.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (KLASA: 024-01/22-01/37, URBROJ: 2170/1-01-01/-6-22-21 od 19. rujna 2022. godine).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/25

URBROJ: 2170-01-01/6-23-22

Rijeka, 26. lipnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=137
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr