SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
GRAD OPATIJA

51.

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 39/22), članka 4. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica, trgova i drugih javnih površina na području Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/17) te članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o ispravku Odluke o preimenovanju ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ivana Brozine Slovana

Članak 1.

U Odluci o preimenovanju ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ivana Brozine Slovana („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/22) naziv Odluke mijenja se i glasi:

„Odluka o preimenovanju ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ulicu Ivana Brozine Slovana.“

Članak 2.

U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U naselju Opatija, Varljenska cesta, koju čini k.č.br. 1738/1, 1738/3 i 1738/4 k.o. Volosko-nova izmjera, preimenuje se u Ulicu Ivana Brozine Slovana.“

Članak 3.

U grafičkom prikazu koji je prilog i sastavni dio Odluke u naslovu se riječ ulica umjesto malim označava velikim slovom, a u linijskom prikazu se ispred naziva Ivana Brozine Slovana dodaje riječ: „Ulica“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 24-03/22-01/35

URBROJ: 2170-12-01/01-23-1

Opatija, 28. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=10006&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr