SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

123.

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine' broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 135. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine' broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 8. stavka 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda' („Službene novine“ broj 42/13 i 40/20), članka 17. Statuta Javne ustanove 'Priroda' (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020. godine), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju ravnatelja Javne ustanove 'Priroda'

Članak 1.

Marko Modrić, imenuje se ravnateljem Javne ustanove
„Priroda“.

Članak 2.

Mandat ravnatelja iz članka 1. ove Odluke traje četiri godine, od 26. srpnja 2023. do 26. srpnja 2027. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/4

URBROJ: 2170-01-01/5-23-22

Rijeka, 29. lipnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=123
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr