SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
GRAD OPATIJA

50.

Na temelju članka 66. i čl. 68. st. 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) te članka 29. Statuta Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Članak 1.

(1) U Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 03/22 članak 9. stavak 6. mijenja se i glasi:

„(6) Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike razvrstane u kategoriju kućanstvo čine troškovi pružanja javne usluge iz članka 80. Zakona o gospodarenju otpadom, izuzev troška zbrinjavanja otpada, raspoređeni na korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju kućanstvo i iznosi 10,09 EUR-a (76,00 kn) neto. Za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju kućanstvo koji kompostira biootpad te je Davatelju usluge predao Izjavu o kompostiranju, cijena obvezne minimalne javne usluge iznosi 8,78 EUR-a (66,12 kn) neto.“

Članak 2.

(1) Članak 41. mijenja se i glasi:

„(1) Primjena odredbe članka 4. stavka 3. odgađa se do 01. srpnja 2023. godine te se biootpad do isteka odgode primjene odlaže u spremnike/vrećice namijenjene za miješani komunalni otpad.

(2) Primjena odredaba članka 6. stavka 2. i članka 23. stavka 1. podstavaka 7. i 8. u dijelu u kojem se odnose na odvojeno sakupljanje biootpada odgađa se do 01. srpnja 2023. godine te se do isteka odgode primjene biootpad sakuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Primjena odredbe članka 6. stavka 2. u dijelu koji se odnosi na sakupljanje biootpada s minimalnom učestalošću jednom tjedno u vremenskom razdoblju od 01. listopada do 30. travnja te dva puta tjedno u vremenskom razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna odgađa se do 31. prosinca 2023. godine te se u vrijeme odgode primjene odredbe biootpad sakuplja učestalošću jednom tjedno prema rasporedu kao i miješani komunalni otpad.

(3) Primjena odredbe članka 6. stavka 3. u dijelu koji se odnosi na sakupljanje reciklabilnog otpada s minimalnom učestalošću jednom u 2 tjedna odgađa se do 31. prosinca 2023. godine te se do isteka odgode primjene odredbe reciklabilni otpad sakuplja s minimalnom učestalošću jednom tjedno prema rasporedu kao i miješani komunalni otpad.

(4) Primjena odredbe članka 18. stavka 1. u dijelu dužnosti obavijesti korisniku usluge o preuzimanju komunalnog otpada putem elektroničke pošte ili aplikacije odgađa se do 01. siječnja 2024. godine.

(5) Primjena odredbe članka 18. stavka 3. odgađa se do 01. siječnja 2024. godine.

(6) Primjena odredbe članka 9. stavka 6. odgađa se do 01. srpnja 2023. godine te se do isteka odgode primjene odredbe nastavlja primjenjivati iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike razvrstane u kategoriju kućanstvo od 49,50 kn neto (6,57 EUR-a neto).“

Članak 3.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/23-01/36

URBROJ: 2170-12/01-01-23-1

U Opatiji, 28. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=10006&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr