SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
4. Odluka o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata financiranih u okviru javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske županije
3. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.
2. Odluka o naknadama za rad članova upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija
1. Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu
2. Aneks IV Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
1. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2023. godini
1. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2023. godinu
3. Plan prijma u službu u općinu Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
2. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
2. Odluka o početku mirovanja mandata člana Općinskog vijeća Općine Matulji i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća
3. Odredbe za provedbu Prostornog plana s označenim izmjenama i dopunama
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Mrkopalj
1. Plan prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2023. godinu
5. Plan savjetovanja s javnošću u 2023. godini
4. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu
3. Plan prijma u službu u Općinu Punat za 2023. godinu
2. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
1. Odluka o dopuni Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš na izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN – Marina Punat i poslovne namjene K3 – Brodogradilište Punat
1. Plan prijma u službu za 2023. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr