SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA MRKOPALJ

1.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 37. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske br. 10/21) na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj, općinski načelnik Općine Mrkopalj utvrđuje

Plan prijma

u službu u Općinu Mrkopalj za 2023. godinu

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2023. godinu utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Mrkopalj u 2023. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme , te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela općine utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-01/23-01/01

URBROJ: 2170-29-02-23-1

Mrkopalj, 9. siječnja 2023.

Općinski načelnik

Josip Brozović, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51315&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr