SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

2.

Na temelju odredbe članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), te članka 33. st. 3. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 7/21), Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica, dana 30. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

I.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica utvrđuje se u iznosu od 482,88 EURA, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2023. godine koja će biti isplaćena u veljači 2023. godine.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika, KLASA: 120-01/21-01/1, URBROJ: 2142/05-03/1-21-1, od 20. prosinca 2021.

III.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, te stupa na snagu osmog dana od objave.

KLASA: 120-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-02-22-3

Malinska, 30. prosinca 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Robert Anton Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51511&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr