SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
GRAD OPATIJA

2.

Grad Opatija, koji zastupa gradonačelnik Fernando Kirigin,

Općina Lovran, koju zastupa načelnik Bojan Simonič,

Općina Matulji, koju zastupa načelnik Vedran Kinkela,

Općina Mošćenička Draga, koju zastupa načelnik Rikardo Staraj,

kao suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

Javna vatrogasna postrojba Opatije (kao poslodavac), koju zastupa zapovjednik Igor Ravnić

s jedne strane

i

Sindikat vatrogasaca Rijeka (u daljnjem tekstu: Sindikat), koji zastupa povjerenik Sindikalne podružnice Tonči Šorić

s druge strane

sklapaju dana 3. siječnja 2023. godine, sljedeći

A N E K S broj IV
KOLEKTIVNOM UGOVORU

za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (SN PGŽ 15/20, 16/20, 1/21 i 34/21, u nastavku teksta: Kolektivni ugovor), u članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:

'Osnovica za izračun plaće po satu iznosi 2,36 eura bruto.'

Članak 2.

U članku 48. stavak 3. mijenja se i glasi:

'Za vrijeme provedeno na pasivnom dežurstvu (pripravnosti za rad), radniku će se isplatiti 10% satnice redovnog rada u tekućem mjesecu za svaki sat pasivnog dežurstva.'

Članak 3.

Ukoliko neki od suosnivača ne uplati svoj udio sredstava potreban za obračun plaće prema članku 1. ovog Aneksa Kolektivnog ugovora, Grad Opatija pridržava pravo da obračun obavlja prema osnovici izračunatoj prema uplaćenim sredstvima, o čemu će unaprijed obavijestiti ugovorne strane.

Ukoliko aktom kojim se određuje iznos sredstava za decentralizirane funkcije financirane iz državnog proračuna budu smanjena sredstva financiranja Javne vatrogasne postrojbe Opatija u odnosu na 2022. godinu, svaka ugovorna strana može inicirati izmjenu u pogledu osnovice za obračun plaće u 2023. godini.

Članak 4.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 5.

Ovaj Aneks Kolektivnog ugovora stupa na snagu danom potpisivanja, te se primjenjuje počevši od obračuna plaće radnika za mjesec prosinac 2022. godine, odnosno s isplatom plaće u siječnju 2023. godine.

Aneks se sklapa u 14 jednakih primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu na registraciju.

Aneks će biti objavljen u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 120-01/22-01/3

URBROJ: 2170-12-03/01-23-8

ZA SINDIKAT ZA GRAD OPATIJU

Tonči Šorić, v. r. Fernando Kirigin, v. r.

ZA JVP OPATIJA ZA OPĆINU LOVRAN

Igor Ravnić, v. r. Bojan Simonič, v. r.

ZA OPĆINU MATULJI

Vedran Kinkela, v. r.

ZA OPĆINU

MOŠĆENIČKA DRAGA

Rikardo Staraj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=10006&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr